Tag: chi don gian la cat canh noi chim dau chung se tu bay lenHome » Tag: chi don gian la cat canh noi chim dau chung se tu bay len

Chỉ đơn giản là cắt cành nơi chim đậu, chúng sẽ tự bay lên

By Truyen Hay Moi Ngay

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng thuộc loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện. Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu. *** Vị vua mời các chuyên gia dạy chim nổi tiếng khắp nơi trên đất nước để đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay. Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng tất cả đều bó tay, con chim chưa rời cành bay lên. 'Biết đâu một người thân thuộc với vùng quê, hiểu tập quán của loài chim này có thể giải quyết vấn đề?' - nhà vua nghĩ bụng. Lập tức ông gọi quan cận thần của mình truyền lệnh: 'Hãy đi mời một người nông dân'. Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao t

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up