CHỈ CHÚC 2 THỨ THÔI

CHỈ CHÚC 2 THỨ THÔI

+ Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. + Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. + Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. + Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. + Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. + Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm. + Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù. + Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác. + Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì. + Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội ...
- Xem chi tiết.

top