Tag: chay tinhHome » Tag: chay tinh

Chạy Tình

By Truyen Hay Moi Ngay

Gần cả tháng nay, người hắn rất vui vẻ và thoải mái ra hẳn. Mặc dù một ngày hắn phải bỏ sức hơn mươi tiếng đồng hồ tại cái Siêu thị to lớn nầy. Bởi, hắn đã chạy khỏi con bồ dạn dầy đã từng đeo đuỗi và quan hệ với hắn trong tám năm qua. Cách đây hơn tám năm, có người đà tay dắt hai con nhỏ từ Việt nam sang du lịch, ở nhà một người chị ruột và làm quen được gia đình hắn. Vì hắn là người hàng xóm với chị người đàn bà ấy. Người đàn bà nầy trạc 43 tuổi, nhỏ hơn hắn 5 tuổi nên họ xưng hô với nhau anh, em rất tử tế. Sau 3 tháng du lịch kết thúc, người đàn bà nầy không chịu về và tìm mọi cách lẫn trốn ở lại để xin tị nạn (Công việc dường như họ đã sắp xếp sẵn từ quê nhà có lẽ) Hên cho Thùy và hai đứa nhỏ, hồi ấy năm 2010 Chính phủ còn dễ dãi, có nghĩa là còn nhận những người tị nạn từ phương xa đến rai rai. Trong hoàn cảnh khó khăn lúc đầu, hắn là người được Thùy nhờ giúp đỡ về mặt giấy tờ, đưa đón. Bởi hắn đã sang Đức lâu và rành rẽ các thứ. Đưa đi, đón về ngày n

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up