Tag: chan vit tuy ngan noi dai thi no kho; chan hac tuy dai cat ngan thi no sauHome » Tag: chan vit tuy ngan noi dai thi no kho; chan hac tuy dai cat ngan thi no sau

CHÂN VỊT TUY NGẮN, NỐI DÀI THÌ NÓ KHỔ; CHÂN HẠC TUY DÀI, CẮT NGẮN THÌ NÓ SẦU

By Truyen Hay Moi Ngay

Mỗi người sinh ra đều được trời cao phú cho một tư chất khác nhau, một hoàn cảnh sống khác nhau, một số mệnh khác nhau, đều không thể trộn lẫn. Cũng giống như con hạc, vốn là giống chân dài, thì người ta không thể gượng ép cắt ngắn được. Đại thi hào Nguyễn Du từng than trong bài thơ “Tự thán” rằng: Sống chửa nên danh đã yếu mòn Phơ phơ tóc bạc gió chiều hôm Vốn như chân hạc dài sao cắt Mệnh tựa lông hồng nhẹ biết không Trời đất phú cho thân lận đận Xuân thu đem lại mặt già hom Gió tây thổi bật thân lìa gốc Phiêu giạt về đâu ngọn cỏ bồng Trong đó, câu “chân hạc dài sao cắt” chính là lấy ra từ “Biền Mẫu” của Trang Tử, nguyên văn là: “Phù hĩnh tuy đoản, tục chi tắc ưu; hạc hĩnh tuy trường, đoạn chi tắc bi.” Có nghĩa: “Chân vịt tuy ngắn, nối dài thì nó khổ; chân hạc tuy dài, cắt ngắn thì nó sầu.” Cuộc đời ngắn ngủi này cũng giống như một vở kịch vậy, lấy trời làm màn, lấy đất làm sân khấu. Người vào vai nhân viên, thì cần thực hiện tốt công tác của mình. Người vào vai

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up