BIẾT

BIẾT

Từng tuổi này anh biết phải quên ai Và cũng biết sẽ nhớ ai mãi mãi Dẫu trái tim có đôi lần vụng dại Nhưng anh tin nên vụng dại đôi lần Vì thơ anh lấn quấn với tha nhân Chẳng còn có cái gì ngăn cách nữa Tim thúc hối cứ yêu đi đừng sợ Mùa thu nào lá úa lại không rơi Khi xuống mồ chỉ còn có thơ thôi Một nhúm bột rắc vào sông viễn xứ Thơ không chết khi nhà ngươi quy khứ Anh nghe tim và hối hả lên đài Anh không cần không biết em yêu ai Yêu thi sĩ hay yêu chàng bán củi Bị tình phụ từ khi còn tí tuổi Rất lì đòn em đừng sợ anh đau Người thương anh đang ngồi đó chải đầu Và anh vẫn là tên chồng mẫu mực Em đừng sợ anh bị buồn oan ức Từng tuổi này anh biết nhớ quên ...
- Xem chi tiết.

top