Biết Mà Vẫn Làm

Biết Mà Vẫn Làm

Gần một đời làm thơ Rất nhiều điều bất ngờ Nhưng ít khi để ý Rồi dần dà bỏ lơ Cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ Cứ thơ thơ, thẩn thẩn Mà cả cuộc đời trần Chẳng được cái chi chi Chỉ chăng: Chàng thi sỹ Bút mực với giấy tà Bói thét thấy bóng ma Quét nhà luôn thấy rác. Thủy Điền 08-08-2017 ...
- Xem chi tiết.

top