Tag: anh sac la loiHome » Tag: anh sac la loi

Ánh Sắc Lả Lơi

By Truyen Hay Moi Ngay

Đêm thu lạc nẽo „ Sài Môn Cổng „ Chợt, bỗng, vô tình nhặt bức tranh Mang về ngồi dưới trăng thanh Làm thơ tặng bạn xa gần đọc chơi Tranh ơi ! Tranh đẹp lắm tranh ơi Chẳng biết trần gian- Tiên nữ trời Nửa khoe, nửa kín, nửa lơi Sao dưng lơ lửng gọi mời mắt tôi Cảm ơn, cảm ơn “ Tranh tuyệt vời “ Cảm ơn, cảm ơn “ Dáng hình người “ Cảm ơn ánh săc lả lơi Để tôi có được những lời thơ ca. Thủy Điền 23-09-2017

Xem Chi Tiết

keyboard_arrow_up