6 LOẠI NGƯỜI KHÔNG HỢP TÁC, 7 LOẠI NGƯỜI KHÔNG KẾT GIAO, 4 LOẠI NGƯỜI NÊN KẾT THÂN

6 LOẠI NGƯỜI KHÔNG HỢP TÁC, 7 LOẠI NGƯỜI KHÔNG KẾT GIAO, 4 LOẠI NGƯỜI NÊN KẾT THÂN

Chọn bạn mà chơi! Ông bà ta vẫn luôn khuyên bảo con cháu như vậy. Nghĩa là chúng ta không nên tùy tiện chọn người để hợp tác hoặc kết giao. Biết suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, bạn sẽ tránh được những sai lầm không đáng có. 1. Không hợp tác với người có tham vọng riêng quá lớn, vì họ không nhìn thấy được sự hy sinh của người khác mà chỉ quan tâm đến kết quả và cái được mất của mình. 2. Không hợp tác với người không có tinh thần sứ mệnh, vì họ lấy việc kiếm tiền làm mục đích. 3. Không hợp tác với người không có tình người, vì làm việc cùng họ sẽ không vui vẻ. 4. Không hợp tác với người tiêu cực, vì họ sẽ làm tiêu hao năng lượng tích cực của bạn. 5. Không hợp tác với người ...
- Xem chi tiết.

top