Suy Ngẫm

Suy Ngẫm

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,324 Ratings

Suy Ngẫm

Loading...

Ta đếm Thời gian qua vầng mây trắng

Đo cuộc đời bằng làn khói bay bay

Rồi ngẫm suy trọn cả cuộc đời nầy

Cái gì được, đã mất, cái gì còn lại

Có phải chăng? Thật nhiều điều ngang trái

Hạnh phúc đâu? Sao ít ỏi thế nầy

Hỡi! Tạo hóa lại bất công đến thế

Để con người cứ mãi nhận đắng cay.

Thủy Điền

22-11-2017

Loading...

keyboard_arrow_up