Tác Giả Thủy Điền

Tác Giả Thủy Điền - Truyện Hay Mỗi Ngày

Trân trọng giới thiệu tác giả Thủy Điền: Trích dẫn giới thiệu về tác giả với những câu truyện ngắn hay:

https://www.thuy-dien-thivanviet.de/disclaimer-th%C3%B4ng-b%C3%A1o/

 Thuy-Dien-Thivanviet.de là trang mạng cá nhân, thiện nguyện, không vụ lợi. Nhằm mục đích góp phần, bảo tồn, tôn vinh, tô đẹp nền Văn hoá Việt nam, đồng thời cũng xin cống hiến Quí Đọc giả thư giản sau những ngày làm việc mệt nhọc. Chính vì thế, Thuy-Dien-Thivanviet.de có sử dụng những hình ảnh của các Báo và Quí vị trong trang mạng cá nhân Thuy-Dien-Thivanviet.de, hầu tô điểm thêm cho bài văn, thơ được sinh động và người đọc thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Qua những trình bày trên Thuy-Dien-Thivanviet.de thành thật xin lỗi trước để tránh sự phiền phức sau nầy. Đặc biệt dưới mọi hình ảnh Thuy-Dien-Thivanviet.de đều có ghi rõ nguồn gốc bức ảnh.

-Nếu Quí vị không hài lòng xin thư về E.Mail.tran.vanmau@yahoo.de, chúng tôi sẽ bỏ ngay.

-Còn nếu Quí vị đồng ý, chúng tôi thành thật cảm ơn tấm lòng quí báo ấy.

Thủy Điền

Cảm Ơn Tác giả đã đóng góp và gửi Bài cho Chúng tôi

 

- Truyện Hay Mỗi Ngày

- Truyện Hay Mỗi Ngày

Trân trọng giới thiệu tác giả Thủy Điền: Thuy-Dien-Thivanviet.de là trang mạng cá nhân, thiện nguyện, không vụ lợi. Nhằm mục đích góp phần, bảo tồn, tôn vinh, tô đẹp nền Văn hoá Việt nam, đồng thời cũng xin cống hiến Quí Đọc giả thư giản sau những ngày làm việc mệt nhọc. Chính vì thế, Thuy-Dien-Thivanviet.de có sử dụng những hình ảnh của các Báo và Quí vị trong trang mạng cá nhân Thuy-Dien-Thivanviet.de, hầu tô điểm thêm cho bài văn, thơ được sinh động và người đọc thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Qua những trình bày trên Thuy-Dien-Thivanviet.de thành thật xin lỗi trước để tránh sự phiền phức sau nầy. Đặc biệt dưới mọi hình ảnh Thuy-Dien-Thivanviet.de đều có ghi rõ nguồn gốc bức ảnh. -Nếu Quí vị không hài lòng xin thư về E.Mail.tran.vanmau@yahoo.de, chúng tôi sẽ bỏ ngay. -Còn nếu Quí vị đồng ý, chúng tôi thành thật cảm ơn tấm lòng quí báo ấy. Thủy Điền - Truyện Hay Mỗi Ngày

Trân trọng giới thiệu tác giả Thủy Điền: Trích dẫn giới thiệu về tác giả với những câu truyện ngắn hay:

https://www.thuy-dien-thivanviet.de/disclaimer-th%C3%B4ng-b%C3%A1o/

 Thuy-Dien-Thivanviet.de là trang mạng cá nhân, thiện nguyện, không vụ lợi. Nhằm mục đích góp phần, bảo tồn, tôn vinh, tô đẹp nền Văn hoá Việt nam, đồng thời cũng xin cống hiến Quí Đọc giả thư giản sau những ngày làm việc mệt nhọc. Chính vì thế, Thuy-Dien-Thivanviet.de có sử dụng những hình ảnh của các Báo và Quí vị trong trang mạng cá nhân Thuy-Dien-Thivanviet.de, hầu tô điểm thêm cho bài văn, thơ được sinh động và người đọc thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Qua những trình bày trên Thuy-Dien-Thivanviet.de thành thật xin lỗi trước để tránh sự phiền phức sau nầy. Đặc biệt dưới mọi hình ảnh Thuy-Dien-Thivanviet.de đều có ghi rõ nguồn gốc bức ảnh.

-Nếu Quí vị không hài lòng xin thư về E.Mail.tran.vanmau@yahoo.de, chúng tôi sẽ bỏ ngay.

-Còn nếu Quí vị đồng ý, chúng tôi thành thật cảm ơn tấm lòng quí báo ấy.

Thủy Điền

Cảm Ơn Tác giả đã đóng góp và gửi Bài cho Chúng tôi

 

top