SAO NGƯỜI KHÔNG GỌI TÊN TÔI

SAO NGƯỜI KHÔNG GỌI TÊN TÔI

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 1,562 Ratings

SAO NGƯỜI KHÔNG GỌI TÊN TÔI

Loading...

Sao người không gọi tên tôi

Bằng tia lửa mắt

Bằng đôi ngọn lòng?

Bằng âm vực những đời sông

Hay muôn lá đắng-phiêu bồng kiếp mây?

Bằng giông bão cuả bàn tay

Bằng muôn vía cỏ hồn cây gió ngàn?

Bằng lệ chát những cung đàn

Bằng đêm côi cút đèn tàn bóng đau?

Sao người cứ gọi tên nhau

Bằng bờ môi thắm lợt màu thủy ngân?

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Loading...

keyboard_arrow_up