Sao Đời Còn Lắm Tào Lao

Sao Đời Còn Lắm Tào Lao

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 2,673 Ratings

Sao Đời Còn Lắm Tào Lao

Loading...

Học chi cái thói dở ương

Học chi cái thói xem thường nhân gian

Thơ, văn viết đựợc đôi hàng

Dở hay chưa biết mà ngang vời tàng

Mượn danh Văn học phô trương

Chê bai Bằng hữu như than, như bùn

Nào là kỹ thuật chung chung

Nào là lỗi phải lung tung đủ điều

Hỏi? Mình có được bao nhiêu

Dám nhe răng dạy. Tự kiêu, tự hào

Quên rằng hai chữ tào lao

Ruồi bâu, Kiến đậu bám vào trong thân

Cố lo mình trước hay hơn

Việc người, người biết khỏi cần lo xa

Coi Chừng! Vừa nói người ta

Ngày mai trời tối, mắt lòa viết sai

Mới hay mình chẳng giống ai

Mới hay thằng dốt mà rầy thằng khôn.

Thủy Điền

24-06-2017

Loading...

keyboard_arrow_up