Nhờ Gương

Nhờ Gương

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,947 Ratings

Nhờ Gương

Loading...

Soi gương tôi thấy người cười
Tôi đây cũng thế nhe mười cái răng
Nhìn gương tôi thấy người khằn
Sao đây cũng thế mặt nhăn cả rồi
Xem gương tôi thấy nửa đời
Riêng tôi chẳng khác đã ngoài bốn mươi
Ngắm gương người chẳng khác tôi
Ta cùng số phận đấy rồi bạn ơi
Cười, nhăn, già chát đi đôi
Nhờ gương mới biết má môi nhạt màu
 
Nhờ gương thấy sắc qua mau
Không gương cứ ngỡ trái đào còn son.
 
Thủy Điền
16-04-2017

Loading...

keyboard_arrow_up