Người Về

Người Về

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 2,676 Ratings

Người Về

Loading...

Mai em về nhá anh
Nhớ ra sân….đón rước
Đừng để em cô bước
Sài gòn, lạ, phố đông
 
Mai em về thăm chồng
Chắc là vui mừng lắm
Sau tháng ngày xa xăm
Ta sẽ được đoàn viên
 
Hay nghe tiếng trách phiền
Em là người vong phụ
Tham danh vọng, cầu mưu
Xa chồng đi vô tận
 
Mai em về chấp nhận
Dù tiếng oán hờn, xưa
Dù mi anh lệ ứa
Là cũng đã vui rồi
 
Vì trở lại chốn nơi
Khoảng đời em trao gởi.
 
Lệ Hoa Trần
 04-08-2017
 

Loading...

keyboard_arrow_up