Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy.

Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy.

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,150 Ratings

Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy.

Loading...
Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy.
-
Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is.
 
Benjamin Franklin
Loading...

keyboard_arrow_up