Mấy Độ Yêu Người

Mấy Độ Yêu Người

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,987 Ratings

Mấy Độ Yêu Người

Loading...

Yêu em từ mấy độ
Xuân, hạ lẫn thu, đông
Mai, phượng, hồng, cúc nội
Tôi dường như thuộc lòng
 
Thế rồi, cũng như không
Em bỏ tôi, lấy chồng
Để một mình đứng ngóng
Nhìn một nửa sang sông
 
Mai vàng tôi hết thắm
Phượng hồng thôi hết xinh
Thu vàng thêm vàng lá
Tuyết trắng dầy mênh mông
 
Người về qua sông rộng
Vui thắm đượm tình nồng
Bên người tình mới lạ
Vai kề hẹn trăm năm
 
Còn tôi nơi bến vắng
Suốt cuộc đời thầm lặng
Buồn, ôm mối tình si
Hỡi ! Ai nào biết chăng !
 
Thủy Điền
02-11-2017

Loading...

keyboard_arrow_up