Lòng Người Xa Quê

Lòng Người Xa Quê

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 117 Ratings

Lòng Người Xa Quê

Loading...

Có xa quê mới nghe thổn thức
Nước Việt nầy khốn khổ bao năm
Đạn chiến tranh cứ nổ ì ầm
Áo chẳng ấm, cơm không đủ dạ
 
Có xa quê mới thương cha, nhớ mạ
Người đã từng sinh dưỡng ra ta
Giờ tuổi già sức yếu , nhăn da
Không một tiếng hỏi han “Mẹ khỏe “
 
Có xa quê mới thương ai lặng lẽ
Tiếng có chồng mà cũng như không
Người đầu sông, kẻ ở cuối sông
Hai nổi nhớ năm dài, tháng rộng
 
Có xa quê mới thương con khóc võng
Thiếu nửa tình âu yếm chiều đông
Ngồi ngóng trông cái bánh, chiếc vòng
Mà chẳng thấy, tuổi thơ trơ trụi
 
Có xa quê mới hay lòng hổ tỉu
Cũng chỉ gì tham vọng với miếng ăn
Cũng chỉ gì lợi ích bản thân
Mà bỏ lại sau lưng tất cả.
 
Thủy Điền
04-04-2017

Loading...

keyboard_arrow_up