KHÔNG ĐỀ

KHÔNG ĐỀ

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 2,106 Ratings

KHÔNG ĐỀ

Loading...

Bâng khuâng cởi cúc áo chiều
 
Sương mơn nụ nhớ hồn khều gai quên
 
Nổi chìm chuyện của lênh đênh
 
Tình xa lạc phận chờ duyên ích gì
 
Bình minh vỗ cánh bay đi
 
Cõng tia nắng ốm tìm về cỏ xanh
 
Dựng bia tạc mộng không thành
 
Hát ru đá sỏi vây quanh chỗ nằm
 
Nghiêng lòng yêu suốt trăm năm
 
Rót thương vào giếng tình câm cuối trời
 
Bốn mùa mài một nét môi
 
Hoàng hôn đất lỡ vùi nơi gối sầu.
 
LƯU XÔNG PHA

Loading...

keyboard_arrow_up