Khóc Tình Mùa Ly Loạn

Khóc Tình Mùa Ly Loạn

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,698 Ratings

Khóc Tình Mùa Ly Loạn

Loading...

Anh chắc rằng đi chẳng trở về
Thế mà cũng phải bước thân chinh
Bỏ em ở lại, ….trời thương nhớ
Quê nhà cô lẻ, kẻ sơn khê
 
Anh biết ngày mai dẫu trở về
Còn chăng là nửa của đời ta
Hai tay ghỳ chặt đôi nạng gỗ
Chiếc hòm có thể, phủ cờ, hoa
 
Em sẽ kề bên lệ chảy nhòa
“Khóc tình” Ly loạn đã chia xa .
 
Thủy Điền
06-11-2017

Loading...

keyboard_arrow_up