Xe Không Đèn

Xe Không Đèn

Đang ở trên sân thượng chăm sóc mấy chậu hoa hồng, bỗng nghe tiếng gọi của Hiển: – “Cô ơi! Cô à!” Tôi vội xuống nhà. – “Ông đang tìm Cô đó”. Anh tôi rũ: – “Đi chơi với anh không?” Tôi cười: – “Lại đến nhà bạn anh xoa mạc chược hả? Thôi, em không đi đâu!” Một lần theo anh, nhìn các người đánh bài, nghe họ nói chuyện, tôi không hiểu họ nói gì. – “Anh cứ đi đi, em ở nhà được mà!” Cả tuần anh tiếp xúc cùng bệnh nhân lúc nửa đêm, không có thì giờ nghĩ ngơi vì gặp ca mổ khó, nên tôi để anh tự do. Anh ái ngại nhìn tôi: – “Cuối tuần, em không có mục gì sao?” Anh quay qua Hiển: – “Cô muốn đi đâu, lấy Honda chở Cô nhé!”. Nhà chỉ có hai anh em. Ba mất rồi. Mẹ tôi và bà vú ...
- Xem chi tiết.

top