Tuổi  học  trò

Tuổi học trò

Như đã hẹn sẵn, tiếng trống báo hiệu giờ tan trường, là ba chúng tôi lấy cặp và nón thật nhanh. Trên đường đi chúng tôi bàn tính và phân công. Oanh cao, tóc lại dài, khó chạy nên ôm 3 cặp táp. Minh Châu và tôi nhỏ hơn, chạy nhanh nên nhiệm vụ đuổi theo và bắt những con bướm. Dọc hai bên lề đường là những bụi hoa và cây dại, nơi đó rất nhiều bướm. Mùa hè sắp đến, chúng tôi cần 3 con bướm để ép vào quyển lưu bút của ba đứa. Minh Châu nói: 'Bươm bướm trắng nhỏ và vàng có chấm đen ở cánh nhiều lắm! Mình hãy bắt những con màu đẹp và to hơn'. Chúng tôi đang chọn lựa. - Ô! Có cánh bướm to màu tím đậm! Hai đứa đuổi theo. Lấy chiếc nón lá làm dụng cụ, tôi chụp được con bướm vào ...
- Xem chi tiết.

top