TRÊN ĐỜI NÀY THỨ GÌ KHIẾN CON NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT? ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI GIÀ RỒI MỚI NGỘ!

TRÊN ĐỜI NÀY THỨ GÌ KHIẾN CON NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT? ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI GIÀ RỒI MỚI NGỘ!

Cả cuộc đời con người, thứ khiến họ theo đuổi nhiều nhất chính là thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng chính vì lẽ đó, họ mãi mãi không hiểu ra những điều quan trọng. Bạn nghèo khó, nhưng có người nguyện đi cùng bạn chính là hạnh phúc. Bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho bạn chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh ...
- Xem chi tiết.

top