Tôi chưa bao giờ dám nói ra ước mơ thật sự của mình

Tôi chưa bao giờ dám nói ra ước mơ thật sự của mình

Tôi chưa bao giờ dám nói ra ước mơ thật sự của mình, cái ước mơ của chính tôi ấy. Không nói ra, không phải vì sợ bản thân không thể thực hiện. Vì con người, chỉ cần cố gắng, điều gì ta cũng có thể vượt qua. Tôi không dám nói ra, chỉ vì tôi sợ bố mẹ tôi sẽ không yên lòng. Bố tôi luôn muốn tôi phải học thật giỏi môn này, có năng khiếu môn kia, muốn tôi trở thành một người vĩ đại. Nhưng tôi cũng chỉlà một con người bình thường, có suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi biết mình thích gì. Cũng biết mình muốn làm gì. Nhưng dường như, tất cả mọi thứ trên đời, không phải chỉ cần sắp xếp một chút là có thể hoàn tất. Có lẽ, một phần nào đó ở cả duyên số nữa. *** Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ chị gái ...
- Xem chi tiết.

top