Tình, tiền thời nay

Tình, tiền thời nay

Nhiều người cho rằng ai có nhiều tiền bạc thì người đó sẽ có hạnh phúc. Có người lại nói đàn ông có tiền cũng giống như đàn bà có nhan sắc vậy. Nghĩa là đàn ông có tiền thì sẽ có sức cuốn hút đàn bà. Một số chị em thì nói: nếu anh tài giỏi thì anh thể hiện rằng anh kiếm được nhiều tiền đi. Như ngày xưa ông bà ta có câu: 'Tay mang bị bạc kè kè/Nói quấy, nói quá người nghe ầm ầm/Trong lưng chẳng có một đồng/Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe'. Điều đó cho thấy khi có tiền thì con người ta tự tin hơn rất nhiều. *** Có tiền, đảm bảo tiếng nói của bạn sẽ có trọng lượng hơn. Vậy nên nếu bạn nói bạn có tài, thì cái tài ấy biết đến bao giờ mới có người nghe, khi mà bạn không có tiền?. Theo nhà ...
- Xem chi tiết.

top