Sách có thể thay đổi cả thế giới

Sách có thể thay đổi cả thế giới

'Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người' Nhà văn Nga M. Go- rơ- ki đã nói như vậy khi nói về việc đọc sách. *** Từ cổ chí kim, sách vở chính là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa, trí thức của cả nhân loại, chẳng ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của sách đối với nhân loại. Nếu không có sách, mọi dĩ vãng sẽ hạt phai, hiện tại lu mờ và tri thức chẳng thể lưu giữ. Có lẽ nó là cái kho lưu gữ liệu chăng? Ồ không, nếu văn chương sách vở sinh ra chỉ có cái mục đích như thế thì nó thật sự quá bình thường đối với sự tôn thờ mà độc giả dành cho nó. Đối với tôi, sách là một nghệ thuật kì diệu có phép màu thay đổi cuộc sống. Như M. Go- rơ- ...
- Xem chi tiết.

top