NGƯỜI THƯƠNG ƠI - Đêm rồi sao?

NGƯỜI THƯƠNG ƠI - Đêm rồi sao?

Người thương ơi...!!! Đêm rồi sao… Chưa ngủ? Cứ một mình... Ấp ủ... Nhớ mong ai? Dòng thời gian... Có phải... Cứ trôi dài? Chẳng chịu đứng... Giữ lại... Ngày xưa ấy! Người thương ơi...!!! Xa nhau rồi... Mới thấy Một đêm chờ... Dài bằng mấy... Trăm năm? Nỗi nhớ nhau... Khi còn quá... Xa xăm! Để đêm vắng... Một mình nằm... Thao thức! Người thương ơi...!!! Mình xa nhau... Mấy lúc! Mà tim hồng... Lồng ngực thấy... Quặn đau! Có lẽ nào... Tình duyên... Đã bạc màu? Nên chẳng nhớ... Để cho nhau... Buồn bã! Người thương ơi...!!! Giờ chúng mình... Xa quá! Nhớ những lời... Ai đã hứa... Rằng thương? Khi giờ đây... Lúc khuya vắng canh trường! Lòng vật vã... Mối tơ vương... Trống ...
- Xem chi tiết.

top