Khéo léo nói Không với lời mời đi nhạo

Khéo léo nói Không với lời mời đi nhạo

Mình năm nay đã có nhận thức khác. Không cả nể ai. Nói bác sĩ dặn đang có nguy cơ bị bệnh trong người như gan, thận, tiểu đường....để từ chối. Không nên sợ họ buồn. Hoặc sợ mất quan hệ. Mình uống nhiều hay họ uống nhiều, trước sau gì cũng hem còn sống để mà duy trì quan hệ. Xe máy + rượu bia là công thức giết người hàng loạt ở các nước nghèo. Mình nắm được công thức này, tránh ra là an toàn. *** Chỉ uống nhiều, lâu lâu tuý luý một bữa với điều kiện phải ở lại, hoặc được ai đó chở về bằng xe hơi (chở xe máy cũng nguy cơ trúng gió), và khi nhạo, giới hạn theo tửu lượng cho hưng phấn gọi là. Mạnh dạn đứng dậy xin kiếu khi thấy mệt. Thời gian hem có, nghe mấy ông già lè nhè chi. Không phân ...
- Xem chi tiết.

top