Người ăn mày nói một câu khiến vị quan phải hổ thẹn

Người ăn mày nói một câu khiến vị quan phải hổ thẹn

Vào triều đại nhà Thanh, ở cửa nam của huyện Vĩnh Thanh có một người ăn mày tên là Tiểu Trương. Mọi người thường gọi cậu là Trương ăn mày. Tiểu Trương sinh ra trong một gia đình bần cùng, cha mất sớm, mẹ mù lòa. Từ sau khi cha mất, Tiểu Trương đành phải dựa vào ăn xin để nuôi nấng mẹ. Hai mẹ con họ không có nhà để ở nên đã trú tạm ở một ngôi miếu cổ cũ nát trong làng. Một ngày nọ, tuyết rơi phủ trắng mặt đất. Quan tri huyện là Ngụy Kế Tề tình cờ đi qua ngôi miếu cổ cũ nát kia và nghe thấy tiếng hát từ bên trong truyền ra. Âm điệu tuy không phải là tuyệt hay, đặc sắc nhưng lại rất tình cảm, vui tươi và cảm động lòng người. Vị quan tri huyện cảm thấy kỳ lạ liền quay lại hỏi đám tùy ...
- Xem chi tiết.

top