Đổi Chai

Đổi Chai

Nó đang ngồi trên thềm ba nhà, tay cầm hai bịch kẹo, miệng nhai lia lịa, không thèm nhìn ai. Mẹ nó đi lễ nhà thờ về đến, thấy nó đang bận rộn với bịch kẹo. Hỏi ? -Marc ! Kẹo ở đâu mầy ăn và có cả hai bịch thế? -Con vừa mua ở Kios (Quán cóc) gần bên. -Tiền đâu mầy mua? -Con vừa đổi 10 cái chai mũ không mẹ để trong nhà bếp (Ở Đức mỗi chai nước uống phải thế chân 0,25 €). -Hôm nay Chúa nhật, ai đổi cho mầy. Con nói láo với mẹ phải không ? Mà ai đổi cho con chứ ? - Ông Nội. Khi nghe nó nói đến ông Nội xong, bà cười bà bỏ vào nhà. Thằng Marc có bản tính rất thích ăn kẹo, ăn đến nổi năm nay mới có sáu tuổi mà chỉ còn vài ba cái răng thưa thớt. Bởi thế khi biết được ...
- Xem chi tiết.

top