Đàn ông và bệnh xã hội

Đàn ông và bệnh xã hội

Trong 100 thằng đàn ông, tôi dám chắc là hơn một phân nửa ít nhất 1 lần trong đời đã 'nếm trải mùi gái gú'. *** Việc 'nếm trải' ấy vì những lý do, hoàn cảnh, công việc khác nhau hoặc có khi cũng chẳng vì cái gì cả mà chỉ thấy thích, tò mò, hay muốn thử....mà thôi. Không kể là tuổi tác lớn hay nhỏ; không kể địa vị cao sang hay thấp hèn; không kể kẻ hiền hay kẻ dữ. Bởi từ cổ chí kim nhu cầu 'gái gú' ấy vẫn luôn tồn tại, cho nên có cấm đi chăng nữa, luật pháp có biện pháp chế tài mạnh đi chăng nữa thì nhu cầu 'gái gú' và nạn mại dâm vẫn luôn tồn tại ở mọi nơi, mọi quốc gia trên thế giới này. Liên quan đến 'gái gú' này, tôi xin kể một trường hợp, có lần tôi dẫn anh bạn là người Nhật đi khám ...
- Xem chi tiết.

top