Cũng Vì Yêu

Cũng Vì Yêu

Giận, rồi thương thương, rồi giận vậy mà cũng đã mười mấy năm trường mệt lã tấm thân. Giận, rồi yêu yêu, rồi giận loanh quanh, luẩn quẩn đã sáu mặt con vuông tròn, khôn lớn To, cao chần ngần có nơi, có chốn có bạn, có bầu rời xa thân mẫu tự lập lấy thân. Thương càng thương giận hết giận tuy, tình lận đận nhưng chàng vẫn…. nhẫn vẹn… thiếp trăm năm. Lệ Hoa Trần 20-09-2017 ...
- Xem chi tiết.

Đồ ngốc! Đến cuối cùng anh cũng vì em à!

Đồ ngốc! Đến cuối cùng anh cũng vì em à!

Câu chuyện của tôi bắt nguồn từ hai chữ 'Bạn thân'. Tôi với nó bắt đầu thân từ khi hai đứa ngồi chung bàn thời cấp. Nó cao to, đẹp trai, học giỏi, con nhà khá giỏi trong trường; đi chung với nó lúc nào tôi cũng bị coi là làm nền cho nó phát sáng. Tôi thì chẳng có gì giỏi hơn nó cả, một cô gái bình thường, học bình thường, đẹp cũng bình thường, nhưng sao tôi với nó lại thân nhau nhỉ?. Chắc tại tôi quá hiền, hay giúp đỡ nó chăng! *** - Ê! Mày nghĩ cái gì mà thẩn người ra vậy hả? Nó làm tôi giật cả mình - - Tao đang nghĩ sao tao với mày lại thân nhau nhỉ? Trong khi đó mày thì cái gì cũng giỏi, tao thì trên cả bình thường, đáng lẽ mày phải chọn Nguyệt làm bạn thân mới đúng, nó hoàn hảo như ...
- Xem chi tiết.

top