BẠN CÀNG NHÂN NHƯỢNG, NGƯỜI KHÁC CÀNG LẤN TỚI - BÀI VIẾT KHÔNG NÊN BỎ QUA!

BẠN CÀNG NHÂN NHƯỢNG, NGƯỜI KHÁC CÀNG LẤN TỚI - BÀI VIẾT KHÔNG NÊN BỎ QUA!

Làm người có thể rộng rãi, nhưng cần gặp được người biết báo ân; có thể lương thiện, nhưng cần phải gặp người thông tình đạt lý. Những lời nói sau đây, tuy chua chát, nhưng lại chính là mặt trái trong nhân tính con người. Bạn càng nhân nhượng, người khác lại càng muốn lấn tới Bạn càng lùi bước, người khác lại càng tàn nhẫn hơn, càng muốn đuổi cùng giết tận. Bạn càng tha thứ, người khác lại càng liều lĩnh hơn, càng không kiêng nể gì cả. Bạn càng mềm lòng, người khác càng tham lam vô độ hơn. Người hiền lành thường dễ bị bắt nạt, ngựa tốt thường bị người cưỡi. Đây chính là bản chất trần trụi của nhân tính... Bạn luôn theo đuổi, cũng sẽ dễ dàng bị ruồng bỏ. Bạn luôn quan ...
- Xem chi tiết.

top