ANH LỪA TÔI, TÔI LẠI LỪA ANH. VÌ DANH LỢI MÀ NGƯỜI ĐỜI CỨ LỪA GẠT LẪN NHAU

ANH LỪA TÔI, TÔI LẠI LỪA ANH. VÌ DANH LỢI MÀ NGƯỜI ĐỜI CỨ LỪA GẠT LẪN NHAU

Ngày xưa ở Bắc Ấn Độ có một mộc sư tay nghề cao minh, tạc tượng gỗ sống động y như vật thật. Ông tạc tượng thiếu nữ đẹp như tiên và còn cho mặc quần áo, người ta nhìn vào không thể biết đó là tượng gỗ. Tượng thiếu nữ bằng gỗ này còn có thể rót rượu mời khách. Ở Nam Ấn Độ có một họa sư, ông họa ra các bức họa sinh động giống như vật thật, mới nhìn vào không ai biết đó là vật vẽ. Mộc sư nghe danh tiếng họa sư bèn sắm sửa lễ vật mời họa sư đến nhà chơi. Họa sư nhận lời đến nhà, mộc sư sai thiếu nữ người gỗ ra châm rượu mời khách. Từ sáng đến tối, họa sư không nhìn ra đấy là người gỗ, chỉ thấy cô nàng đẹp như tiên sa, trong lòng cảm thấy rung động. Tối đến, mộc sư nói với họa ...
- Xem chi tiết.

top