Hận Tình Trong Đêm Đen

Hận Tình Trong Đêm Đen

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,211 Ratings

Hận Tình Trong Đêm Đen

Khói bay ngập trắng cả trời

Whisky- Cognac chất đồi, chai không

Thân gầy như trúc ven sông

Thâu đêm thức trắng mắt thòng xanh đen

Bạn cùng tiếng ngái, dế mèn

Giữa trời hoang lạnh ánh đèn lắc lư

Tay nâng bút mực, ngã thừ

Trăng đêm đánh thức làm thơ đi nào

Ngủ đâu mà bảo chiêm Bao ?

Ta đang ngồi ngậm “Bồ hòn “ trong môi

Giận người thay trắng….., giận người

Hận tình cay đắng nửa đời bội xa

Khói bay, bay khắp, trắng ngà

Thay mây che phủ ngày qua u buồn.

Thủy Điền

06-10-2017

keyboard_arrow_up