Giả Từ Tuổi Hồn Nhiên

Giả Từ Tuổi Hồn Nhiên

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,171 Ratings

Giả Từ Tuổi Hồn Nhiên

Loading...

Tuổi học trò chỉ có bấy nhiêu thôi

Chỉ võn vẹn bảy năm thời trung học

Thời tươi trẻ, thời đầu còn kẹp tóc

Khóc thì nhiều, vui thì chẳng bao nhiêu

Cũng vì yêu, rồi muốn được người chìu

Ôi ! Đủ thứ hầm bà lằng đủ chuyện

Thời con gái sao lắm điều bất biến

Tuổi học trò chỉ thua kém quỷ, ma

Muốn người ta mà chẳng được người ta

Rồi đau khổ tương tư, sầu, hờn tủi

Khi người ta đã chuốc lòng đeo đuỗi

Thì giả vờ ngoảnh mặt, lạ, làm ngơ

Tuổi học trò. Ôi cả một trời thơ

Tả sao hết, kỷ niệm dài vô tận

Ngày rời xa chiếc cặp dầy, áo trắng

Ngày giả từ tuổi trẻ lẫn hồn nhiên.

Lệ Hoa Trần

31-08-2017

Loading...

keyboard_arrow_up