Đầu Gà, Mông Vịt

Đầu Gà, Mông Vịt

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,012 Ratings

Đầu Gà, Mông Vịt

Loading...

Không theo thời thì bị chê đủ thứ

Nào nhà quê, lạc hậu lẫn cù lần

Thế kỷ nầy mà mặc áo xẻ thân

Quần đen lảnh, đầu quấn khăn, nón lá

Ra khỏi nhà phải hỏỉ mẹ, hỏi cha?

Về là phải thưa trình cho răn rắc

Sống là phải dưới trên ra ngăn nấp

Nơi xóm làng phải biết chữ dạ, vâng

Còn theo thời thì mất nết, hư thân

Quần áo ngắn, đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ

Tay điếu thuốc, tay lạn xe khắp ngõ

Tiếng chưởi thề vang dội khắp gần xa

Đi và về đêm, sáng cứ mặc ta

Nhà có bố, như nhà đang vắng chủ

Chiều ra đường năm, ba thành một lũ

Xem xóm giềng, thân thuộc tợ cỏ, cây

Thật hết đường cái xã hội ngày nay

Đầu thì vịt, còn đuôi thì gà trống.

Thủy Điền

20-06-2017

Loading...

keyboard_arrow_up