Cuộc Đời Vội Vả

Cuộc Đời Vội Vả

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,716 Ratings

Cuộc Đời Vội Vả

Loading...

Năm nào cũng thế
Thời tiết chuyển mùa
Xuân, hạ thi đua
Thay nhau đươm, đỗ
 
Nhìn trẻ, học trò
Hết tan, rồi tựu
Hớn hở. luyến lưu
Phượng tàn, thu sang
 
Đường vắng, lá vàng
Đỗ tuôn- đỗ tuôn
Lòng thấy chạnh buồn
Tuổi xuân đi qua
 
Sao mà nhanh quá
Vừa mới hôm nào
Nay tóc hoa cau
Cuộc đời vội vả.
 
Thủy Điền
13-07-2017
 

Loading...

keyboard_arrow_up