Chờ !

Chờ !

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,061 Ratings

Chờ !

Loading...

Thuyền ngược,
thuyền xuôi,
mấy lượt thuyền.
Kẻ qua,
người lại,
gái,
thanh niên.
Người tôi đâu hỡi ?
Mong hoài nhỉ
Nắng tắt theo dòng,
bóng ngả nghiêng.
 
Thủy Điền
14-09-2017

Loading...

keyboard_arrow_up