Chiếc Lá Vàng Rơi

Chiếc Lá Vàng Rơi

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,762 Ratings

Chiếc Lá Vàng Rơi

Loading...

Ngày ấy thư sinh thuở học trò

Tao, mầy cái tuổi chẳng biết lo

Vui say bên cánh thu vàng lá

Hai đứa cùng mơ, ước hẹn hò

Thời gian nhanh quá, vừa mới đó

Bọn mình giờ mỗi kẻ, mỗi nơi

Con thơ tay bế, bồng chờ đợi

Trông chồng tựa cửa, ngóng mòn hơi

Tòn ten chiếc võng nghe buồn tủi

Đời mãi trao ta cái thiệt thòi ?

Cứ ngỡ “ Tình luôn là mộng đẹp “

Ai ngờ ! Như chiếc lá vàng rơi.

Lệ Hoa Trần

05-07-2017

Loading...

keyboard_arrow_up