Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 2,649 Ratings

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Loading...

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng Bobby Bong là một nhiếp ảnh gia Indonesia chuyên chụp cảnh thiên nhiên đẹp qua những bức ảnh phơi sáng dài tuyệt đẹp của bầu trời và biển. Không chỉ có vậy, cách ông có thể nhận được hình ảnh của mình tìm kiếm chiến thuật sắc nét làm cho bạn cảm thấy như thể bạn có thể tiếp cận và chạm vào những tảng đá thô hoặc những hạt cát trên bãi biển. Khi những đám mây cuộn qua chúng như đang bị bắt với một cảm giác chuyển động, một sự bổ sung hoàn hảo của nước biển yên bình. Và bầu trời, Bạn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh một quang phổ màu sắc tuyệt vời như vậy chưa ?

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Cảnh Thiên Nhiên Đẹp Qua Những Bức Ảnh Phơi Sáng

Loading...

keyboard_arrow_up