Cái Ngoan

Cái Ngoan

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 234 Ratings

Cái Ngoan

Loading...

Mùa xuân vai nặng lên rừng
Bẽ cành Mai trắng về chưng giữa bàn
Nhà nghèo, của núi thật sang
Người qua, kẻ lại “ Cái ngoan “ Khen thầm
Còn hơn ngồi muốn của trăm
Ba ông nạnh hẹ, mấy năm trống nhà
Ông qua, bà lại chắc…..hà ?
Xuân về mà chẳng thấy hoa nở chào
 
Đầu năm bắt ghế hái cau
Chấp thang lên tận cây cao hái trầu
Ra vườn bẽ lá thuốc nâu
Mang về cắt, ủ cho mau tặng thầy
Trầu xanh, cau trắng ruột dầy
Thuốc ngon, tươm mật bao ngày dậy hương
Lòng con, vật sẵn quanh vườn
Mẹ cha vui, nở tình thương dâng tràn.
 
Lệ Hoa Trần
 
24-09-2017

Loading...

keyboard_arrow_up