Biết Mà Vẫn Làm

Biết Mà Vẫn Làm

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 844 Ratings

Biết Mà Vẫn Làm

Loading...

Gần một đời làm thơ
Rất nhiều điều bất ngờ
Nhưng ít khi để ý
Rồi dần dà bỏ lơ
 
Cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
Cứ thơ thơ, thẩn thẩn
Mà cả cuộc đời trần
Chẳng được cái chi chi
 
Chỉ chăng: Chàng thi sỹ
Bút mực với giấy tà
Bói thét thấy bóng ma
Quét nhà luôn thấy rác.
 
 
 
Thủy Điền
08-08-2017

Loading...

keyboard_arrow_up