Bến Tương.... Đêm

Bến Tương.... Đêm

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,943 Ratings

Bến Tương.... Đêm

Bến Tương.... Đêm

Thuyền ai tách bến tương.... đêm

Lênh đênh sóng nước gập ghềnh nỗi đau

Trăng đêm, trăng ở trên cao

Chứng nhân trần thế đang lau mắt gầy

Hai đầu nỗi nhớ từ đây

Cách xa khoảng rộng đọa đày Đại dương

Người bên khung cửa yêu thương

Gối chăn êm ấm cùng giường đùa vui

Kẻ nơi gác vắng bùi ngùi

Âm thầm một bóng nhớ người phương xa

Tương tư giấc ngủ là đà

Như thuyền lướt sóng, phong ba hãi hùng.

Thủy Điền

03-10-2017

keyboard_arrow_up