Ánh Sắc Lả Lơi

Ánh Sắc Lả Lơi

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 1,960 Ratings

Ánh Sắc Lả Lơi

Loading...

Đêm thu lạc nẽo „ Sài Môn Cổng „

Chợt, bỗng, vô tình nhặt bức tranh

Mang về ngồi dưới trăng thanh

Làm thơ tặng bạn xa gần đọc chơi

Tranh ơi ! Tranh đẹp lắm tranh ơi

Chẳng biết trần gian- Tiên nữ trời

Nửa khoe, nửa kín, nửa lơi

Sao dưng lơ lửng gọi mời mắt tôi

Cảm ơn, cảm ơn “ Tranh tuyệt vời “

Cảm ơn, cảm ơn “ Dáng hình người “

Cảm ơn ánh săc lả lơi

Để tôi có được những lời thơ ca.

Thủy Điền

23-09-2017

Loading...

keyboard_arrow_up