10 ÂN TÌNH CỦA MẸ DÀNH CHO CON

10 ÂN TÌNH CỦA MẸ DÀNH CHO CON

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,148 Ratings

10 ÂN TÌNH CỦA MẸ DÀNH CHO CON

Loading...

Ân thứ nhất : mang nặng
Ân thứ hai : đẻ đau
Ân thứ ba : quên mình
Ân thứ tư : ngặm đắng nuốt cay
Ân thứ năm : chăm miếng ăn giấc ngủ
Ân thứ sáu : nuôi con bằng sữa mẹ
Ân thứ bảy : thức trắng thâu đêm
Ân thứ tám : nhớ khi con xa nhà
Ân thứ chín : lo lắng sức khỏe cho con
Ân thứ mười : yêu thương và hy sinh

Loading...

keyboard_arrow_up